top of page

Prosjektdeltakerene

I august 2021 møttes til sammen 32 studenter fra Arkitektur og Industriell Design ved NTNU, og Landskapsarkitektur og By- og regionplanlegging ved NMBU, for å starte Filipstad prosjektet i Oslo. Prosjektet har pågått i omtrent et halvt år og er et resultat av et samarbeid mellom studentene, KOI Fargestudio og Multiconsult. Gjennom høsten har studentene deltatt på foredrag og hatt opplæring og veiledning fra ulike aktører. Dette for å være best mulig skikket til å lage et seriøst og realiserbart forslag for hvordan den estetiske utviklingen av Filipstad kan løses.

Gjennom høsten har studentene fått kjenne på hvordan det er å samarbeide på tvers av studier og med en stor gruppe mennesker. Ved prosjektstart ble studentene delt inn i fire tverrfalige team med to studenter fra hvert studie. Disse fire gruppene skulle i noen intensive uker lage et konseptutkast for deres visjon for Filipstad. Deretter ble de beste konseptene tatt med videre for å videreutvikles i reorganiserte team. Dette tverrfaglige arbeidet har resultert i en estetisk veileder som skal gi Filipstad grunnlag til å bli et estetisk vakkert sted med egenidentitet og atmosfære.

Tegning av badstuen på Hasvold sjøbad

Arkitektur

Kathinka Kruse-Jensen - Arkitektur.jpg

Kathinka Kruse Jensen

Åshild Fostervold - Arkitektur.jpg

Åshild Fostervold

Renate Bryhn - Arkitektur.jpg

Renate Bryhn

Justyna Ubostad-Arkitektur.jpg

Justyna Ubostad

Ingrid Lien Halvorsen - Arkitektur.jpg

Ingrid Lien Halvorsen

Hanne Salte Økland - Arkitektur.jpg

Hanne Salte Økland

Hanna Granberg Stenslet - Arkitektur.jpg

Hanna Granberg Stenslet

Einar Nørstegård - Arkitektur.jpg

Einar Nørstegard

Brage Lisesønn Haugli.jpeg

Brage Lisesønn Haugli

Industriell Design

Anine Hallén - Industriell design.jpg

Anine Hallén

Einar Rosenhaug Bjørset - Industriell Design.jpg

Einar Rosenhaug Bjørset

Ferdinand Steen-Johnsen - Industriell design.jpg

Ferdinand Steen-Johnsen

Ida Guldbrandsøy - Industriell design.jpg

Ida Guldbrandsøy

Maja Meland-Industriell design.jpg

Maja Meland

Aurora W. Kjevik - Industriell Design.jpg

Aurora Wallenius Kjevik

Solveig Davies Vittersø - Industriell Design.jpg

Solveig Davies Vittersø

Landskapsarkitektur

Cecilia Taylor Elverum - Landskapsarkitektur.jpg

Cecilia Taylor Elverum

Benedicte Nordhaug - Landskapsarkitektur.jpg

Benedicte Nordhaug

Frida Oldervik - landskapsarkitektur (2).jpg

Frida Oldervik

Helena Norevik Meldal - landskapsarkitektur.jpg

Helena Norevik Meldal

Maren Sofie Austnes - Landskapsarkitektur.jpg

Maren Sofie Austnes

Mari Kummernes - Landskapsarkitektur.jpg

Mari Kummernes

Pernille Eskeland Janssen - Landskapsarkitektur.jpg

Pernille Eskeland Janssen

By- og regionplanlegging

Ela0064.jpg

Ela Keser

Eline Frydenlund - By- og regionplanlegging.jpg

Eline Frydenlund

Kristine Lie - By- og regionplanlegging.jpg

Kristine Lie

Vegard Mundal - By- og regionplanlegging.jpg

Vegard Mundal

Mina Margreta Sagelvmo - By- og regionplanlegging.jpg

Mina Sagelvmo

Benjamin Alexander Faulkner - By- og Regionplanlegging.jpg

Benjamin Faulkner

Sara-Engelstad- By-og regionplanlegging.jpg

Sara Engelstad

bottom of page