top of page
Tegning av et ønsket Filipstad

Estetisk veileder

Det er på tide å slippe til den neste generasjonen arkitekter, byplanleggere, industridesignere og landskapsarkitekter og deres visjoner for estetisk byutvikling

Dagny Thurman Moe

Koi fargestudio 2022

Formål

Vi er 31 studenter på arkitektur, landskapsarkitektur, design og by- og regionsplanlegging. Vi vet at alle utfordringer overvinnes med god design. Vi vet at selv om bygninger er formet av oss, former de oss tilbake når vi bruker dem. Ikke minst vet vi at en by som folket er glad i krever en gjennomført plan.
Det er derfor vi har satt sammen denne estetisk veilederen klar til nedlastning - og vi håper du vil bruke den.

På denne måten kan arbeidet vårt være grobunn for å skape et fargerikt og estetisk vakkert Filipstad for folk flest.


God lesning!

Tegning av gateforløp på Filipstad

Nøkkelinnsikter

All innsatsen vi har lagt ned i veilederen, har vi forsøkt å koke ned til fire nøkkelinsikter vi mener det er viktig å ha med seg for å forme et vakkert, varig Filipstad.

Illustrasjon av tiltenkte fasader på Filipstad - viser riktig fargebruk og parsellering.

Fasader

Bruk variasjon i fasade- og takutformingen, og ikke glem ornamentikk - det bør brukes mer. Bryt opp fasadene horisontalt og integrer balkonger i fasaden. Tenk på vinduenes plassering, størrelse, rytme og farge. Utadrettede førstetasjer bør skille seg ut, og private førsteetasjer skal være hevet.

Farger

Benytt farger som et visuelt virkemiddel. Test ut alle eksteriørfarger i dagslys. Alle bygg bør bestå av minst tre farger, men bruk aller helst fargeveilederen vår.

Illustrasjon av havnepromenaden

Materialer

Vær kreativ i bruken og kombinasjonen av materialer. Bruk gjerne flere materialer på samme fasade. Tegl og puss er to eksempler som går godt sammen.

Uterom

La vannet bli en kvalitet i seg selv i overvannshåndteringen. Vertikal beplantning gjør byrommene frodige og fargerike. Et mangfold av planter og trær gjør uterommene vakre og lettere å orientere etter.

Helårsby

Byfolk har behov for grønne lunger, sosiale møteplasser og inviterende atmosfærer året rundt. Helårskonseptet springer ut av disse behovene.

 

Gjennom arbeidet med den estetiske veilederen har det sprunget ut en rekke konsepter med ønske om å skape aktivitet og møteplasser for byens befolkning hele året. I dette vedlegget har vi illustrert to av disse konseptene.

Sammen har vi skapt et sjøbad og en urtehage som tilgjengeliggjør byrommet hele året og øker aktivitet, samhold og tilhørighet i befolkningen, for alle aldre.

Tegning av Hasvold sjøbads helårskonsept - et oppvarmet basseng på vinteren som kan bli en arena for mange byfolk.

Hasvold sjøbad

Sjøbadet er ikke bare en møteplass som fremmer mangfold, men også et sted for tilhørighet, samhold, rehabilitering og læring.

I sjøbadet blir vi blant annet introdusert for kafé og skøyteutleie, basseng som transformeres til skøytebane, og badstuer på rekke og rad.

Urtehagen

Med den historiske urtehagen ønsker vi å skape engasjement, identitet og samhold, og stimulere til bruk av byrommet, også på vinterhalvåret.

I Urtehagen hopper vi inn i urbane dyrkningshager, helsegoder, sosialt entreprenørskap og blir introdusert
for et årshjul for arrangementer og beplantning, året rundt.

En stor takk til

Veilederne

Sanna Maria Härmä, Kristine Holte, Kurt Singstad, Juni Norløv Teigene & Dagny Thurmann-Moe

Linjeforeningene

Broderskabet, Terra Forma, Leonardo & Struktura

Sponsorene

bottom of page